Om Projektet

Projektet Framtidsoperatören har som mål att skapa en smart och smidig verktygslåda för framtidens operatörer, som är kompetenta individer närmast produktionsprocessen. Framtidens verktyg baseras på mobil kommunikation, beslutsstöd och informationsteknik som förstärker operatörernas handlingsförmåga. Genom att hjälpa dem minska onödig tid som går åt till att leta efter rätt information för att ta beslut, så stärker projektet svensk industriell konkurrenskraft och bidrar till en effektivare arbetsplats för operatörerna.


Brukarföretag i projektet är: Boliden, LKAB, Sandvik Coromant, AB Volvo, Astra Tech, SKF och AAB AB. Systemutvecklare: (stora och små företag) Beijer Electronics, AB Volvo, CGM, och ATS.

Göteborgs Tekniska College möjliggör stark spridning genom mängdutbildning av operatörer.
Luleå tekniska Universitet och Chalmers bidrar med analysmetoder, intervjuer, lab för användartester och utveckling av pilotfall hos företagen samt pr.
Chalmers leder projektet.
 
Projektet har fyra faser:

  • användarbehovs-analys
  • delsystemutveckling
  • delsystemintegration
  • implementering, utbildning och användartester

 
Arbetat är indelat i sex arbetspaket med milstolpar. Operatörssituationerna för process- respektive verkstadsindustri analyserades först separat och sammanfördes sedan i generiska lösningar som implementeras i form av konceptlösningar och prototyper som testas i lab och industri.