Koncept och Prototyper

Framtidsoperatören har resulterat i en konceptuell verktygslåda som visar hur olika verktyg i kombination kan anpassas (t.ex. i en mobil app) till ett specifikt arbetskontext:

 

Projektet har även utvecklat olika prototyper som har testats i fält hos våra partnerföretag:

 

DYNAMIC CHECKLIST

Att göra förebyggande underhåll innebär ofta att gå flera rundor vid regelbundna tillfällen med hjälp av statiska checklistor på papper. Ibland bockas dessa i och sparas som statistik för framtida beslutsunderlag.

Behovsanalysen visade på ett behov av en mer dynamisk checklista som ändras över tiden. Prototypen är en mobil applikation på plattformen Android och har testats i fabriksmiljö på basis av vanliga rutiner för förebyggande underhåll. Prototypen har väckt mycket positiv respons från partnerföretaget.

 

dynamic.png

 

TAGGED CHECKPOINTS

En checkpoint är en plats som bär på och kan förmedla relevant information. Detta kan till exempel vara en maskin eller en arbetsstation.

Att samla in nyckelinformation och sortera den för att utföra vissa uppgifter, skapar nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteter som tar tid. Tagged Checkpoints är en prototyp som hjälper till att eliminera förluster genom att ge operatören rätt och nödvändig information i rätt tid.

 

maint.png

Screen_Shot_2014-11-20_at_13.16.20.png

Här syns en implementering av Tagged Checkpoints (i en app kallad QuickTag) i Bolidens Aitik-gruva (källa: Luleå Universitet) med hjälp av RFID-taggar.

 

WORK INSTRUCTIONS

Denna prototyp är en webbapplikation där operatören kan få bild-, text- och filmmässigt stöd för att kunna lära sig och förbättra sitt jobb. Resultatet blir att kvaliteten går upp då det görs färre fel med hjälp av standardiserade arbetssätt. Att standardisera arbetet är första steget mot ständig förbättring.

Genom att scanna QR-koden nedan kan man testa appen i webbläsaren.

tagged.png