HABITAT PARTNER UNIVERSITET

Chalmers och UN-HABITAT samarbetar kring kapacitetsbyggande och ömsesidigt lärande inom hållbar stadsutveckling. Den gemensamma grunden för partnerskapet är en ambition att stödja hållbar stadsutveckling i enlighet med FN:s Millenniummål för hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling är en viktig global utmaning som kräver omfattande åtgärder i alla länder och världsdelar.

 

Mer information om partnerskapet samt kontaktuppgifter återfinns på projektets engelska webbplats:
http://www.chlmers.se/habitat

 SÖK