Utbildning inom miljö och hållbar utveckling

Både på Chalmers och Göteborgs universitet finns många möjligheter att studera med inriktning på miljö och hållbar utveckling.

På Chalmers läser alla studenter minst 7,5 poäng inom miljö och hållbar utveckling kopplat till sina respektive utbildningsprogram. Inom civilingenjörsutbildningarna ingår dessutom 7,5 poäng inom ämnet människa, teknik och samhälle (MTS). De studenter som vill kan välja mastersprogram som är särskilt inriktade mot miljö och hållbar utveckling.
Läs mer om utbildning på Chalmers
Mastersprogram på Chalmers

Vid Göteborgs universitet ges flera utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser med inriktning mot miljövetenskap och hållbar utveckling. Fristående kurser i ämnet finns vid en lång rad institutioner - allt från filosofi till juridik och kemi. Det finns också utbildningsprogram på grundläggande nivå i miljövetenskap samt ett flertal utbildningsprogram med valbara inriktningar eller allmän tyngdpunkt på miljö och hållbar utveckling.
Läs mer om utbildning på Göteborgs universitet
Kurser inom hållbar utveckling på Göteborgs universitet
Miljövetarprogrammen på Göteborgs universitet

GMV arbetar för att utveckla och integrera hållbar utveckling inom utbildningen på lärosätena.

I samverkan med andra enheter på Chalmers och Göteborgs universitet arbetar GMV för att utveckla och integrera hållbar utveckling inom grundutbildningen på lärosätena. GMV arbetar också för ökat internationellt studentutbyte inom miljö och hållbar utveckling.

GMV som organisation bedriver inte någon egen grundutbildning men har tidigare varit med och anordnat en fallstudiekurs i hållbar utveckling, tillsammans med ett flertal institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Läs mer om GMV:s arbete inom lärande och utbildning

Uppdaterad: 01 oktober 2013
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN