Urban mobilitet och hälsoeffekter

Projektet Urban mobilitet och hälsoeffekter är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Indian Institute of Technology Delhi (IITD). Det tvärvetenskapliga projektet startade 2010 och syftar till att skapa samverkan och utbyte mellan lärosätena inom såväl forskning som utbildning. På sikt är målet att kunna erbjuda delade läroplaner mellan universiteten för studenter inom utvalda masterprogram. 
 
Den röda tråden som ska genomsyra alla samarbeten inom projektet är att de på olika sätt kopplar till området transport. Inom projektet knyts kompetenser från etablerade discipliner samman med nya ämnesområden för att belysa frågeställningar kring transportproblematik med utgångspunkt från bland annat:
•    Säkerhet
•    Luftkvalitet
•    Informations- och kommunikationsteknik
•    Hållbar stadsutveckling


“Urban Mobility and Health, improving urban sustainable access” - workshop i Göteborg våren 2011

Under workshopen “Urban Mobility and Health, improving urban sustainable access” som hölls i Göteborg i maj 2011 samlades forskare från Göteborg och Delhi för att diskutera presentera pågående forskning och samarbetsmöjligheter.

Ta del av presentationerna från workshopen nedan.

För mer information om projektet, kontakta:

Katarina Gårdfeldt, föreståndare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet, e-post: katarina@chalmers.se, tel: 031-772 49 63, 0730-79 59 38

Maria Svane, projektledare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet, e-post: svane@chalmers.se, tel: 031- 772 4973

Anna Dubois, föreståndare på styrkeområdet Transport, Chalmers
e-post: anna.dubois@chalmers.se, tel: 031- 772 1196

Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Safer, Chalmers
e-post: anna.nilsson-ehle@chalmers.se, tel: 031- 772 3655

Mattias Hallquist, föreståndare på Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum, GAC, Göteborgs universitet, e-post: hallq@chem.gu.se, tel: 031- 768 9019

Devdatt Dubhashi, ICT, Chalmers
e-post: dubhashi@chalmers.se, tel: 031- 772 1046

Marie Thynell, Globala Studier, Göteborgs universitet
e-post: marie.thynell@globalstudies.gu.se, tel: 031-786 4937

Uppdaterad: 23 augusti 2011
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN