Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat

Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat bidrar på uppdrag av Sida till att integrera miljöperspektivet i det svenska utvecklingssamarbetet. Helpdesken stödjer på efterfrågan Sida genom att ge råd och vägledning kring miljö och klimatintegrering på policy-, program- och projektnivå samt stöd kring miljökapacitetsuppbyggnad och dialogfrågor gällande miljö.

Helpdesken utgörs av personal vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Göteborgs universitet och Chalmers, och personal vid MKB-centrum SLU vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Helpdesken är tillgänglig för all Sida-personal vid huvudkontoret och på Sveriges ambassader i partnerländer.

För mer information, välkommen att kontakta
Anders Ekbom, projektledare, Sidas Helpdesk för miljö och klimat
anders.ekbom@gu.se, +46 (0) 31-786 92 02

Eva Stephansson, kvalitetschef, Sidas Helpdesk för miljö och klimat
eva.stephansson@slu.se, +46 (0) 18-67 26 60

Läs mer på webbplatsen www.sidaenvironmenthelpdesk.se

Uppdaterad: 31 augusti 2011
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN