Välkommen till GMV:s Miljöekonomi och policy-grupp

MEP_gruppbild_250px.jpg

Inom GMVs Miljöekonomi och policy-grupp samverkar vi med myndigheter och organisationer och erbjuder analys, utredningsarbete, rådgivning och utbildningar för hållbar utveckling.
Vi har lång erfarenhet av forskningsbaserad rådgivning. Sedan 1991 har vi bidragit med rådgivning till Sida, på senare tid genom en s.k. helpdesk-funktion, med det övergripande målet att stödja integrering av miljö- och klimatrisker, förändringar och möjligheter i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom åren har vi också samarbetat med organisationer som Världsbanken, UNDP, EU, OECD, Naturvårdsverket och andra svenska myndigheter.

Vår rådgivning omfattar huvudsakligen:

• Analytiska studier och policy briefs
• Utvärderingar, utredningar
• Metodutveckling
• Kapacitetsutveckling genom ex. utbildningar, dialog

Verksamheten finansieras av våra uppdragsgivare och består av ett team av miljöekonomiska specialister. Arbetet bedrivs i samarbete med kollegor vid Enheten för miljöekonomi (EME), Environment for Development (EfD) centra, GMV nätverket och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (främst genom Sida’s Helpdesk för miljö och klimat) eller i samverkan med andra aktörer.

Kontakta oss för mer information.

Uppdaterad: 26 februari 2013
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN