Fallstudiekurs i hållbar utveckling

Sedan 2002 ges varje vårtermin en tvärvetenskaplig fallstudiekurs i hållbar utveckling vid Göteborgs universitet och Chalmers. Kursen är öppen för studenter och doktorander från alla områden vid Chalmers och Göteborgs universitet. I kursen används ett område i Göteborg eller i närheten av staden som fall.

Så här fungerar en fallstudie

Fallstudier arrangeras för att studenter och forskare skall lära sig att hantera problem i verkligheten som är komplexa och svåra  – inte förenklade och väldefinierade. Slutresultatet är inte en lösning som visar hur området kan lösa alla sina miljöproblem. I stället presenteras flera olika scenarier för hur det kan utvecklas hållbart.

I det område som studeras samlas kunskap och erfarenheter in från så många håll som möjligt. Forskare och lärare bidrar med ämneskunskap och studenterna med erfarenheter kompetens från sina respektive utbildningar.  Miljökonsulter, invånare, näringsidkare och beslutsfattare i området intervjuas om sina erfarenheter och önskemål. Målet är att strukturera all information för att kunna beskriva olika alternativs förutsättningar och konsekvenser.

Med allt insamlat material som bakgrund tittar man på utvecklingsmöjligheter på 5, 25, 50 och kanske 100 års sikt. Vad kan man göra och vad får det för konsekvenser? Det kan röra sig om framtida transporter av människor/gods, boendeformer, arbetsformer/arbetstillfällen, näringslivsutveckling, tekniska lösningar för vatten/avlopp/avfall, infrastruktur med mera. Det är viktigt att man redan från början har klart för sig att det inte finns rätt eller fel, utan att alla utvecklingsvägar har sina positiva och negativa konsekvenser, som skall belysas. 

Kurs med många utmaningar

Kursen är krävande, men samtidigt en bra förberedelse för arbete i verkligheten utanför universitetet. Kursen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta vidare som konsulter med miljöfrågor och hållbar utveckling.

Att kursen upplevs som krävande beror främst på det omfattande bakgrundsmaterialet som man skall ha med sig genom hela fallstudien, de många vägvalen man tvingas till under fallstudiens gång och det faktum att man inte kan gå till en lärare eller handledare och fråga om det man gör är rätt eller fel. Samtidigt är fallstudien en kurs i verkligheten, så här är det faktiskt när man skall ut och arbeta som t.ex. konsult.

När fallstuden väl är genomförd brukar de flesta studenter vara mycket nöjda och tycka att de lärt sig saker som de inte fått med sig från andra delar av sin utbildning. Till exempel tycker de flesta att det är mycket positivt att ha samarbetat med personer från helt andra vetenskapliga områden och att få direkt respons på sina insatser från boende och beslutsfattare i området som studerats.

Läs om hur fallstudiekursen i hållbar utveckling bedrivs i rapporten Pedagogiska erfarenheter från fallstudiekursen i hållbar utveckling (PDF-format).


Har du frågor eller är nyfiken på att veta mer om fallstudiekursen i hållbar utveckling?
Välkommen att kontakta Ulf Andersson på GMV:s kansli, e-post: ulf.andersson@gu.se, tel: 031-772 49 66.
 

Uppdaterad: 24 oktober 2012
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN