Alliance for Global Sustainability

Allians av universitet i världsklass

Chalmers är ett av fyra universitet som ingår i alliansen AGS, Alliance for Global Sustainability. Tillsammans försöker forskarna vid medlemsuniversiteten lösa några av dagens mest angelägna och komplexa miljöproblem.

AGS samarbetar med företag och organisationer i hela världen för att stödja och utveckla forskning för en uthållig utveckling. Sen 1997 har AGS arbetat med att lösa miljöproblem utan gränser och ägnat sig åt forskning som inte nås genom finansiering på nationell nivå. Starkt engagemang från industrin är en nyckel till AGS framgång. 


AGS består av:

  • Chalmers
  • Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston USA
  • Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich Schweiz
  • University of Tokyo, Japan


I alla projekt samarbetar man också med regionala partneruniversitet och andra lokala och regionala organisationer som berörs av projektets frågeställning.

Läs mer på webbplatsen www.theags.org eller www.chalmers.se/ags

Uppdaterad: 18 november 2011
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN