Projekt och satsningar


Flera större projekt, centrumbildningar, forskarskolor och andra satsningar med inriktning mot miljö och hållbar utveckling har sin bas vid GMV. Gemensamt för dem är att de griper över flera institutioner och fakulteter vid både Chalmers och Göteborgs universitet.

Läs mer om dem på respektive verksamhets webbplats. Länkar hittar du i vänsterspalten.
Uppdaterad: 01 oktober 2013
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN