Publikationer

Ett urval publikationer utgivna av GMV och av projekt eller organisationer knutna till GMV:s kansli.

ESD_publ_frontpage.jpg
The Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development

The Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development (2009)

Utbildning är en nyckelfaktor till en hållbar samhällsutveckling. För att nå en hållbar utveckling behövs en strukturomvandling, inte minst inom lärande och utbildning.  Befintlig kunskap behöver bearbetas på nya sätt och ny kunskap och nya kunskapsmål måste till.

 

Hur lärosäten arbetar med hållbar utveckling – kartläggning av 14 universitet och högskolor
En undersökning genomförd under 2007 vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) – Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Uppdaterad: 20 december 2012
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN