Forskning om miljö och hållbar utveckling

Forskning om miljö och hållbar utveckling bedrivs inom de flesta ämnesområden både på Chalmers och vid Göteborgs universitet

På Göteborgs universitet är miljö ett av fem profilområden. Läs om pågående forskningsprojekt inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet här. På samma sida kan du också ladda ner eller lyssna direkt på forskarföreläsningar inom området.

På Chalmers finns flera institutioner med tyngdpunkt på miljö och hållbar utveckling. Bredden i frågeställningarna gör att nästan alla på Chalmers ägnar sig åt hållbarhetsfrågor, om än i varierande omfattning. Hållbar utveckling tillsammasn med innovation och entreprenörskap är drivkraften för Chalmers åtta styrkeområden. Läs mer om Chalmers forskning inom miljö och hållbar utveckling. Du kan också ladda ner Chalmers miljöforskningsrapport 2010, sammanställd av Chalmers miljösamordnare.

GMV:s nätverk - för samverkan och utbyte av information

För aktiva forskare inom miljö och hållbar utveckling i Göteborg fungerar GMV som ett nätverk för informationsutbyte och samverkan. Via nätverket distribueras information om seminarier, forskningsmedel, samarbetsmöjligheter och liknande. Medlemskapet är öppet och frivilligt och förutom de 500 forskare och doktorander som anslutit sig finns ytterligare cirka 500 medlemmar utanför akademin.

Hitta en expert

I GMV:s nätverksregister kan du söka efter en forskare inom ett visst ämnesområde inom miljö och hållbar utveckling. Utförlig information om enskilda forskares eller forskargruppers inriktning och aktiviteter finns på respektive institutions hemsida.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Om du behöver hjälp att hitta en forskare inom ett visst ämne inom miljö och hållbar utveckling är du välkommen att kontakta GMV:s kansli på telefon 031-772 49 54 eller e-post gmv@chalmers.se eller gmv@gu.se.

Uppdaterad: 01 oktober 2013
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN