Rio+20 – 20 år med Agenda 21

2012-04-11 18:00

Rio+20 - ett kortare namn för FN: s konferens om hållbar utveckling som kommer att äga rum i Rio de Janeiro, Brasilien, 20-22 juni 2012. Mötet är en historisk möjlighet att definiera vägar till en säkrare, mer rättvist, renare, grönare och mer välmående värld för alla.

Tjugo år efter 1992 Earth Summit i Rio, där man antog Agenda 21 - FN:s globala handlings-program för hållbar utveckling som anger långsiktiga mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön, försöker FN åter sammanföra regeringar, internationella institutioner och organisationer att enas om en rad åtgärder för att skapa en hållbar utveckling.

Rio +20 är en chans att komma bort från ”business as usual” och att agera för att bekämpa fattigdom, rikta uppmärksamhet på miljöförstöring och bygga en bro till framtiden. Professor Deliang Chen berättar om klimatfrågornas utveckling under de senaste årtiondena och vad man kan förvänta sig av mötet i Rio. Anders Ekbom berättar om Grön Ekonomi, där man hanterar ekonomiska och miljömässiga utmaningar sammanhållet. Grön ekonomi kommer att bli ett huvudtema vid mötet i Rio.

Föreläsare

Deliang Chen, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Anders Ekbom, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Kategori Seminarium
Föreläsare Deliang Chen, Göteborgs universitet och Anders Ekbom, GMV
Arrangör Ekocentrum och Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Tid 2012-04-11 18:00
Sluttid 2012-04-11 19:30
Plats Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, vån 2
Kontaktuppgifter
Mer information http://www.ekocentrum.se/
Uppdaterad: 04 april 2012
Ansvarig för sidan: Karin Lundberg

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN