40 år av miljöforskning i Göteborg - panelsamtal med 5 forskargenerationer (Panel 1)

2012-04-26 12:00

FN:s stora miljökonferens som hölls i Stockholm 1972 har haft stor betydelse för framväxten av det internationella samarbetet om miljö och hållbar utveckling. För att markera 40-årsjubiléet arrangeras den 23-25 april konferensen Stockhom +40. I Göteborg uppmärksammas konferensen samma vecka med lokala generationspaneler bestående av forskare och studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet med panelerna är att lyfta fram tankar kring miljö- och utvecklingsfrågor inom politik och forskning med avstamp i fem decennier: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012.

Vilka lärdomar har forskare inom miljöområdet dragit genom åren? Hur har de uppfattat och kanske omvärderat miljöproblemen? Hur såg man på lösningar då och nu? Hur har diskussionerna gått från miljöproblem till hållbar utveckling? För att kunna blicka bakåt och lära framåt har vi har samlat paneler med bred erfarenhet, både ämnesmässigt och över tid.

Observera! Två paneler med olika paneldeltagare genomförs under två dagar! En panel är på Chalmers 26 april och en annan panel på Göteborgs universitet 27 april.
Här hittar du Panelsamtal nr 2

 

Panel 1:  Torsdag 26 april, A-salen, Arkitekturhuset, Sven Hultins gata 6, Chalmers
 

1972: Emin Tengström, f. 1929, humanekolog, ursprungligen språkman, docent i latin vid Göteborgs universitet 1972, Sveriges förste professor i humanekologi vid Chalmers tekniska högskola 1981, sedan 1986 vid Göteborgs universitet, föreståndare för Institutionen för tvärvetenskapliga studier av människans villkor där sedan 1983, universitetets prorektor 1986-92. Emin har författat bland annat. Bread for the People (1975), Human Ecology - a New Discipline? (1985) samt Bilismen - i kris? (1990).

1982: Margareta Wedborg, f. 1947, professor Marin analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har jämvikter i havsvatten som utgångspunkt, och har alltmer kommit att inriktas på humusämnen i havsvatten. Humusämena bildas vid nedbrytning av organiskt material, och deras ursprung, transport och reaktioner i miljön har betydelse för kolkretsloppet. Studierektor för Kemiutbildningen på grund- och avancerad nivå. Ledamot i Universeums råd för hållbar utveckling.

1992: Greg Morrison, f. 1960, professor i Uthålliga akvatiska system, avdelningsföreståendare vid avdelningen Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers. Forskade om metallers förekomst, former, omvandling och transport i dagvatten som ledde fram till disputation 1985. Nuvarande forskning inkluderar två EU-finansierade projekt, ett som handlar om platinagruppmetaller i den akvatiska miljön och ett om en nyligen patentsökt, passiv akvatisk provtagare. Greg Morrison har också ett gott samarbete med Göteborgs universitet inom utformning och funktion av konstruerade våtmarker.

2002: Cecilia Solér, f. 1962, universitetslektor i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Cecilia Solér undervisar i konsumentbeteende och Sustainable Marketing Management. Hennes nuvarande forskningsområden är miljöanpassat konsumentbeteende, miljökommunikation och konsumtion som språk.

2012: Erik Wallnér, f. 1988, ordförande Chalmers Students for Sustainability, studerar Väg och Vatten på Chalmers.  2011 fick han Tekniska Samfundets utmärkelse Årets Teknolog för sina engagerande ideella insatser för hållbar utveckling. Erik är en utav initiativtagarna till föresläningsserien "Den reflekterande ingenjören".

Moderator: Gunilla Ölund-Wingqvist

 

Ingen anmälan krävs, men önskar du dig en vegetarisk lunchmacka + dryck, anmäl dig på länken nedan.

Kategori Seminarium
Arrangör Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Tid 2012-04-26 12:00
Sluttid 2012-04-26 13:30
Plats A-salen, Arkitekturhuset, Sven Hultins gata 6, Chalmers
Anmälan, hur gör jag?

Ingen anmälan krävs, men önskar du dig en vegetarisk lunchmacka + dryck, anmäl dig

här. Vi bjuder på mackor till de 60 först anmälda.

Kontaktuppgifter
Emma Brink
Enheten för operativt och strategiskt stöd
+46 31 772 49 62
Mer information http://stockholm40.net/
Uppdaterad: 17 april 2012
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN