Uppdrag som Föreståndare för Centrum för Havsforskning

2012-03-20 av Karin Lundberg
Centrum för Havsforskning i Göteborg är en fakultetsövergripande centrumbildning med tillhörande forskarskola vid Göteborgs universitet. Ny föreståndare för verksamheten sökes. Uppdraget har inslag av såväl akademiskt ledarskap och administrativ samordning som samverkan med interna och externa aktörer.

Centrum för Havsforskning i Göteborg är en fakultetsövergripande centrumbildning med tillhörande forskarskola vid Göteborgs universitet. Nu söker vi en ny föreståndare för verksamheten.

I uppgifterna ingår att förbereda styrgruppens möten, hålla kontinuerlig kontakt med olika delar av universitets egen verksamhet inom det marina området samt med finansiärer, avnämare och andra relevanta aktörer utom universitetet för att främja centrumbildningens övergripande mål. Innehavaren av uppdraget representerar också Centrum för Havsforskning i Göteborg och Göteborgs universitets marina forskning i olika sammanhang.

Den vi söker har en grundanställning inom Göteborgs universitet och är en välmeriterad forskare med en mycket god förankring inom marin forskning i vid mening, och den sökande bör ha erfarenhet av tvärfakultativa/tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och aktiviteter. Vi kräver minst docentkompetens (eller motsvarande) men ser gärna att den sökande är professor. Dokumenterad samverkan med, för marina frågor, relevanta avnämare utanför universitetet liksom goda ledar-egenskaper, är båda meriterande vid bedömningen.

Uppdaterad: 20 mars 2012
Ansvarig för sidan: Karin Lundberg

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN