Inbjudan till studentkonferensen och tävlingen Green Challenge i Köpenhamn juni 2012

2012-02-24 av GMV

groendyst_virksomhedsfolder-1.jpg

Chalmers har blivit inbjudna att delta i studentkonferensen och tävlingen Grön Dyst/Green Challenge som arrangeras av Danmarks Tekniska Universitet, DTU, utanför Köpenhamn.
Inbjudan gäller för 5 studenter och 1 lärare från Chalmers. Studenterna inbjuds delta i tävlingen inklusive en förberedande kurs på två dagar alternativt tre veckor.  Läraren inbjuds ingå i tävlingens jury.
 

För studenter:

Studenterna kan delta i antingen en förberedande treveckorskurs (5 ECTS-poäng) + själva konferensen/tävlingen eller endast ett tvådagarsprogram + själva konferensen/tävlingen.
 
Studenterna ska delta med projekt med hållbarhet, klimatteknologi eller miljö i fokus som har gjorts under perioden hösten 2010 - våren 2012. Studenterna har möjlighet att vinna fina priser och vara med om ett stimulerande program. DTU står för logikostnaden för studenterna.
OBS! Studenterna ska nomineras av en lärare för att kunna delta!
 

För lärare:

Inbjudan gäller även för en Chalmerslärare, som ska ingå i tävlingens jury och bidra med expertutlåtande. Juryn består av representanter från politik, företag, lärare och studenter.
 
Nomineringar och intresseanmälningar
För att nominera studenter eller lämna intresseanmälan att ingå i juryn, ombeds Chalmers lärare att kontakta Marie Arehag, Chalmers lärandecentrum, som administrerar Chalmers deltagande och nomineringar till "Grön dyst".
 
Kontakta Marie så snart som möjligt och senast 15 mars:
marie.arehag@chalmers.se, tel 772 1115.
 
Konferensen ordnas vartannat år och fick mycket gott omdöme 2010.
Tävlingen äger i år rum på midsommarafton fredag 22 juni.
 
Läs mer om Grön dyst
 
Chalmers är ett nära partneruniversitet till DTU och samarbetar med dem inom ramen för alliansen Nordic 5 Tech.
 

Uppdaterad: 24 februari 2012
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN