Engagera dig i internationella forskningsprogram genom Swedish GEC Science Gateway

2012-03-20 av Karin Lundberg
Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences - SSEESS verkar för att öka det svenska engagemanget i internationella forskningsprogram inom globala miljö- och resursfrågor. Det behövs en tillgänglig resurs med forskare som uttryckligen är intresserade av att delta i internationella forskningsprogram, arbetsgrupper och paneler. Därför lanseras nu "Swedish GEC Science Gateway".

Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences - SSEESS verkar för att öka det svenska engagemanget i internationella forskningsprogram inom globala miljö- och resursfrågor (Global Environmental Change, GEC).

SSEESS skall också utgöra en pålitlig informationskälla för svenska beslutsfattare inom dessa frågor. SSEESS är ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och forskningsfinansiärerna FAS, Formas, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Sida. Som en del av arbetet behövs det byggas upp en tillgänglig resurs med forskare som uttryckligen är intresserade av att delta i internationella forskningsprogram (t.ex. inom ICSU-sfären), arbetsgrupper och paneler (t.ex. kopplat till IPBES och IPCC) inom globala miljö- och resursfrågor. Därför lanseras nu "Swedish GEC Science Gateway" både i Sverige och inom de internationella programmen.

 

Är du intresserad av att delta i något av detta?

Kontakta SSEESS för mer information

 

Uppdaterad: 20 mars 2012
Ansvarig för sidan: Karin Lundberg

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN