40 år av miljöforskning i Göteborg: Panelsamtal med 5 forskargenerationer

2012-04-18 av GMV
I Göteborg uppmärksammas jubileumskonferensen Stockholm +40 med lokala generationspaneler bestående av forskare och studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet med panelerna är att lyfta fram tankar kring miljö- och utvecklingsfrågor inom politik och forskning med avstamp i fem decennier: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012.

generationspanel_pa_rad.jpg

FN:s stora miljökonferens som hölls i Stockholm 1972 har haft stor betydelse för framväxten av det internationella samarbetet om miljö och hållbar utveckling. För att markera 40-årsjubiléet arrangeras den 23-25 april konferensen Stockhom +40.

I Göteborg uppmärksammas konferensen samma vecka med lokala generationspaneler bestående av forskare och studenter från Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet med panelerna är att lyfta fram tankar kring miljö- och utvecklingsfrågor inom politik och forskning med avstamp i fem decennier: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012.

Vilka lärdomar har forskare inom miljöområdet dragit genom åren? Hur har de uppfattat och kanske omvärderat miljöproblemen? Hur såg man på lösningar då och nu? Hur har diskussionerna gått från miljöproblem till hållbar utveckling? För att kunna blicka bakåt och lära framåt har vi har samlat paneler med bred erfarenhet, både ämnesmässigt och över tid.

Observera! Två paneler med olika paneldeltagare genomförs under två dagar! En panel är på Chalmers 26 april och en annan panel på Göteborgs universitet 27 april.Panel 1:  Torsdag 26 april, A-salen, Arkitekturhuset, Sven Hultins gata 6, Chalmers, 12-13:30


1972: Emin Tengström, f. 1929, humanekolog, ursprungligen språkman, docent i latin vid Göteborgs universitet 1972, Sveriges förste professor i humanekologi vid Chalmers tekniska högskola 1981, sedan 1986 vid Göteborgs universitet, föreståndare för Institutionen för tvärvetenskapliga studier av människans villkor där sedan 1983, universitetets prorektor 1986-92. Emin har författat bland annat. Bread for the People (1975), Human Ecology - a New Discipline? (1985) samt Bilismen - i kris? (1990).
 

1982: Margareta Wedborg, f. 1947, professor Marin analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har jämvikter i havsvatten som utgångspunkt, och har alltmer kommit att inriktas på humusämnen i havsvatten. Humusämena bildas vid nedbrytning av organiskt material, och deras ursprung, transport och reaktioner i miljön har betydelse för kolkretsloppet. Studierektor för Kemiutbildningen på grund- och avancerad nivå. Ledamot i Universeums råd för hållbar utveckling.
 

1992: Greg Morrison, f. 1960, professor i Uthålliga akvatiska system, avdelningsföreståendare vid avdelningen Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers. Forskade om metallers förekomst, former, omvandling och transport i dagvatten som ledde fram till disputation 1985. Nuvarande forskning inkluderar två EU-finansierade projekt, ett som handlar om platinagruppmetaller i den akvatiska miljön och ett om en nyligen patentsökt, passiv akvatisk provtagare. Greg Morrison har också ett gott samarbete med Göteborgs universitet inom utformning och funktion av konstruerade våtmarker.
 

2002: Cecilia Solér, f. 1962, universitetslektor i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Cecilia Solér undervisar i konsumentbeteende och Sustainable Marketing Management. Hennes nuvarande forskningsområden är miljöanpassat konsumentbeteende, miljökommunikation och konsumtion som språk.
 

2012: Erik Wallnér, f. 1988, ordförande Chalmers Students for Sustainability, studerar Väg och Vatten på Chalmers.  2011 fick han Tekniska Samfundets utmärkelse Årets Teknolog för sina engagerande ideella insatser för hållbar utveckling. Erik är en utav initiativtagarna till föresläningsserien "Den reflekterande ingenjören".

Moderator: Gunilla Ölund-Wingqvist
 
Ingen anmälan krävs, men önskar du dig en vegetarisk lunchmacka + dryck, anmäl dig här för 26 april

 

Panel 2: Fredag 27 april, Sal 10:an, Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken,

12-13:30


1972: Karl-Erik Eriksson,  f. 1935, fysiker, professor i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet sedan 1963. Karl-Eriks forskning omfattar elementarpartikelfysik samt informationsteori. Han är en av initiativtagarna till "Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor" vid Göteborgs universitet och till utvecklingen av bland annat. ämnet humanekologi.

1982: Hans Blanck, f. 1950, professor i ekotoxikologi vid institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet. Hans Blanck har lett flera delprojekt i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Marine Paint, Sveriges största samlade forskningsprojekt inom området marin påväxt och miljöanpassad båtbottenfärg.

1992: Marie Stenseke, f. 1963,  professor i kulturgeografi på institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet. Hennes forskning  har som mål att bredda och förbättra kunskapsunderlaget för beslut rörande skötsel och förvaltning av det fysiska landskapet utanför tätorter, t.ex.  tydliggöra relationen mellan fysiska/biologiska aspekter och sociala/immateriella aspekter, utveckla förståelse kring demokratiska dimensioner inom landskapsvård och naturvård samt vidga lösningshorisonten när det gäller bevarande och utveckling av landskapets kvaliteter.

2002: Matilda Palm, f. 1979,  har en PhD inom Naturgeografi vid Göteborgs universitet och arbetar som forskare på Fysisk resursteori på Chalmers. Hon är aktiv inom studierna "Globala REDD-instrument" samt "Klimatanpassad SFM". Hennes forskningsintresse ligger kring analys av möjligheterna för att etablera skogliga CDM (Clean Development Mechanism) projekt i Södra Indien.

2012: Johanna Ageborg, f. 1988, läser tredje året på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och är Sociala utskottets ordförande i HHGS (Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår). Hon jobbar just nu med att öka arbetet med miljö- och studiemiljöfrågor, samt ytterligare öka kontakten med HHGS föreningar.

Moderator: Ida Lindbergh

Ingen anmälan krävs, men önskar du dig en vegetarisk lunchmacka + dryck, anmäl dig här för 27 april

 

Uppdaterad: 24 april 2012
Ansvarig för sidan: GMV

 SÖK


Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN