Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.

GMV:s verksamhetsidé är att skapa samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om miljö och hållbar utveckling.

GMV:s webbplats finns på www.gmv.chalmers.gu.se.

 SÖK


 

  

 

 

 

 

 

 

Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum - Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
- 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000 - OM WEBBPLATSEN