Utbildning

Institutionen erbjuder ett flertal grundkurser inom allt ifrån mekanik till kvantfysik under de tre första åren på civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik. Dessutom erbjuds varje år ett antal kandidatprojekt.

Institutionen ansvarar också för ett masterprogram med inriktning mot Fundamental Fysik samt erbjuder examensarbeten inom områden som anknyter till detta.

Institutionens forskarutbildning sker inom forskarskolan Fundamental Fysik med tre inriktningar; Teoretisk elementarpartikelfysik, Matematisk fysik och Subatomär fysik.

Uppdaterad: 21 augusti 2009
Ansvarig för sidan: Fredrik Ohlsson

 SÖK


Kandidatarbeten

Kandidatarbeten våren 2013

Fundamental fysik - Chalmers tekniska högskola - 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000