Forskning

Fundamental fysik handlar om de grundläggande byggstenarna, materia och krafter, som existerar i vårt Universum. Inom området samlas de frågor som rör de fundamentala aspekterna av hur vi kan beskriva vår fysiska verklighet, från mikroskopiska elementarpartiklar till astronomiska objekt och strukturer.

bild_forskning.png

 

Utöver det forskningsarbete som bedrivs inom institutionen har Fundamental Fysik ett mycket aktivt och väl utvecklat samarbete med andra forskargrupper på Chalmers samt en lång rad universitet och institut världen över som delar målsättningen att förstå Universums fundamentala egenskaper.

Uppdaterad: 02 juni 2009
Ansvarig för sidan: Fredrik Ohlsson

 SÖK


Kandidatarbeten

Kandidatarbeten våren 2013

Fundamental fysik - Chalmers tekniska högskola - 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000