Professor Lars Brink representerar Norden på jubileumskonferens

2011-10-16 av Anna Wallin
Professor Lars Brink från Fundamental fysik är inbjuden att representera de nordiska länderna på den 25:e Solvaykonferensen "The Theory of the Quantum World" i Bryssel i oktober 2011.

Lars-B.jpg
Professor Lars Brink, Fundamental fysik


Den 19 - 22 oktober anordnas den 25:e Solvaykonferensen "The Theory of the Quantum World” i Bryssel. Det är en jubileumskonferens då den första Solvaykonferensen anordnades år 1911 i Bryssel, med Albert Einstein, Marie Curie, Henri Poincaré, Max Planck och ytterligare tjugo av de ledande fysikerna i världen.

Årets konferens samlar 72 ledande deltagare från alla de grundläggande områdena inom fysiken, bla a ett tiotal Nobelpristagare och Fieldsmedaljörer. En deltagare har inbjudits från de nordiska länderna, Prof Lars Brink från Institutionen för fundamental fysik vid Chalmers.

Uppdaterad: 16 oktober 2011
Ansvarig för sidan: Anna Wallin

 SÖK


Kandidatarbeten

Kandidatarbeten våren 2013

Fundamental fysik - Chalmers tekniska högskola - 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000