FUNDAMENTAL FYSIK

Institutionen för Fundamental Fysik bedriver forskning inom grundläggande vetenskap. Inom subatomär fysik bedrivs experimentell verksamhet vid ledande infrastrukturer som CERN-ISOLDE och GSI/FAIR, och teoretiska studier av kvantmekaniska mångkroppars-system, allt med starka komponenter av e-vetenskap. Dessutom finns ledande aktiviteter inom teoretisk elementarpartikelfysik och matematisk fysik med inriktning på gaugeteorier och sträng/M-teori samt strängrelaterade generella matematiska metoder. Dessa kan, förutom mer formella aspekter av fysik som kvantfältteori, supersymmetri, strängteori och matematik, ha anknytning till de kommande experimenten vid CERNs Large Hadron Collider eller t ex supraledning och grafen.

Institutionens verksamhet bedrivs i nära samarbete med insitutionen för Teknisk Fysik på Chalmers samt institutionen för Fysik vid Göteborgs universitet, inom ramen för Fysikcentrum i Göteborg.

  

 SÖK


 

Kandidatarbeten

Kandidatarbeten våren 2013

Fundamental fysik - Chalmers tekniska högskola - 412 96 Göteborg - telefon: 031-772 1000