Om Fysicum

Ett avtal upprättades mellan Chalmers (Lena Gustafsson) och Naturvetenskaplig fakultet (David Turner) vid GU vid delningen av Sektionen för Fysik och Teknisk fysik vid Chalmers och GU om att bilda Fysicum.

Verksamheten ska främja samarbete - både vad gäller forskning, utbildning, samverkan med allmänhet och näringsliv - mellan de tre fysikinstitutionerna: Teknisk fysik och Fundamental fysik vid Chalmers samt Inst. för Fysik vid Göteborgs universitet.

I avtalet anges även att en gemensam studierektor skall finnas. Magnus Karlsteen utsedd till studierektor för Fysicum.

Några av de aktiviteter som startats upp:

  • Ett pris instiftades 2006: Lise Meitnerpriset, som delas ut årligen i december och pristagaren håller i samband med prisutdelningen en "Lise Meitner föreläsning".
    Priset sponsras av Kungliga Vetenskapsakademien samt Fysicum Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
  • Månadsvisa fysikkollokvium anordnas i form av öppna föreläsningar.
  • Fysicum anordnar även större arrangemang i samarbete med till exempel Vetenskapsfestivalen och Universeum.


Under Fysicum sorterar FÖL (Fysiks övningslaboratorium). Knutna till FÖL är Igor Zoric, Lars Hellberg och Gösta Knutsson Chalmers, Hans Odelius GU och Karl Henry Marcus GU.

Uppdaterad: 11 april 2011

 SÖK


FYSICUM - Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet / 412 96 Göteborg