Forskning

Fysicum i Göteborg är den största sammanhållna enheten i Sverige när det gäller forskning och undervisning i fysik. Inom några områden har vi i Göteborg lyckats bygga upp teoretisk verksamhet och experimentell utrustning av högsta internationella standard. Vi har blivit ett kompetenscentrum i synnerhet inom den kondenserade materiens fysik, inklusive materialfysik och nanoteknologi, där aktiviteten är hög. Men de flesta av fysikens traditionella delområden är representerade, så även astrofysik, elementarpartikelfysik, subatomär fysik, atom- och molekylfysik, kemisk fysik, samt fysisk resursteori och strålningsfysik.

Medarbetarna leder och deltar i ett stort antal nationella och internationella forskningssamarbeten med finansiering från bland andra EU och Stiftelsen för strategisk forskning. Den höga forskningskvaliteten har bekräftats av flera internationella utvärderingar.

Forskningen och undervisningen inom Fysicum sker i nära samarbete mellan de tre institutionerna Teknisk fysik och Fundamental fysik vid Chalmers tekniska högskola  samt Institutionen för Fysik vid Göteborgs universitet, inom ramen för organisationen Fysicum i Göteborg.

Institutionen för Fundamental fysik

Forskningsområdena spänner över de delar av den subatomära fysiken där de tre forskargrupperna inom institutionen har verksamhet, dvs experimentell såväl som teoretisk kärnfysik, teoretisk elementarpartikelfysik med inriktning mot gaugeteorier och/eller sträng/M-teori samt matematisk fysik med inriktning mot geometriska eller algebraiska aspekter av sträng/M-teori. Andra gemensamma intresseområden inom forskningen är astrofysik och kosmologi.

Institutionen för Teknisk fysik

Vid institutionen bedrivs forskning inom ett brett spektrum av experimentell och teoretisk kondenserade materiens fysik, från grundforskning kring fysiken hos biologisk membran till tillämpade projekt kring utvecklingen av nya material för bränsleceller. Profilområden är biologisk fysik, oordnade system, komplexa oxider, yt- och nanofysik, material för energitillämpningar och nukleär teknik.

Institutionen för Fysik, Göteborgs Universitet

På Institutionen för fysik på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet bedrivs forskning inom ett flertal områden, så som astronomi och astrofysik, atom- och molekylfysik, biofysik, komplexa system, kondenserade materiens fysik och nanomaterial.

Uppdaterad: 11 april 2011
Ansvarig för sidan: Anna Wallin

 SÖK


FYSICUM - Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet / 412 96 Göteborg