Departments' graduate courses

Course start and periodicity may vary. Please see details for each course for up-to-date information. The courses are managed and administered by the respective departments. For more information about the courses, how to sign up, and other practical issues, please contact the examiner or course contact to be found in the course information.


Galois theory

  • Course code: FMVE230
  • Course higher education credits: 7.5
  • Department: MATHEMATICAL SCIENCES
  • Graduate school: Mathematics
  • Course start: 2015-11-02
  • Course end: 2015-12-18
  • Course is normally given: Läsperiod 2, udda årtal
  • Language: The course will be given in English
I kursen studerar vi lösningar till polynomekvationer över kroppar med hjälp av gruppteori. Vi visar bland annat att det inte finns någon allmän formel med rotuttryck för lösningarna till femtegradsekvationen. Detta sker genom att klassificera algebraiska kroppsutvidgningar med hjälp av kropparnas symmetrigrupper. Som en biprodukt av denna teori bestämmer vi vilka regelbundna n-hörningar som kan konstrueras med passare och linjal.
Literature
Lecturers
Per Salberger
More information
Per Salberger, salberg@chalmers.se

Page manager Published: Tue 22 Aug 2017.