Departments' graduate courses

Course start and periodicity may vary. Please see details for each course for up-to-date information. The courses are managed and administered by the respective departments. For more information about the courses, how to sign up, and other practical issues, please contact the examiner or course contact to be found in the course information.


Advanced linear and multilinear algebra

  • Course code: FMVE185
  • Course higher education credits: 7.5
  • Department: MATHEMATICAL SCIENCES
  • Graduate school: Mathematics
  • Course start: 2015-08-31
  • Course end: 2015-10-23
  • Course is normally given: 1st quarter, odd-numbered years
  • Language: The course will be given in English
Kursen ger en fördjupad förståelse av vektorrum och linjära avbildningar. Motivationen kommer delvis från den högre differentialkalkylen. I kursen förklaras också hur tensorräkningen inom mekaniken och relativitetsteorin kan göras oberoende av koordinatval med hjälp av universella konstruktioner från algebran. Vidare studeras Clifford-algebror och spinorguppen vilka behövs för att beskriva spinnet i kvantmekaniken. Andra automorfigrupper av betydelse för den matematiska fysiken diskuteras också.
Literature
J. Brzezinski, Linjär och multilinjär algebra.
For those requiring a book in English, the main topics are covered by S. Lang, Algebra.
Lecturers
Hjalmar Rosengren
More information
Hjalmar Rosengren, hjalmar@chalmers.se Course Webpage: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMA200/A15/

Published: Tue 22 Aug 2017.