Vidareutveckling av fast fas-NMR för strukturkaraktärisering av tekniska cellulosamateria

See Swedish site for more information.

Start date 01/11/2015
End date 31/12/2019

Published: Fri 11 Nov 2016. Modified: Thu 31 May 2018