Vidareutveckling av fast fas-NMR för strukturkaraktärisering av tekniska cellulosamateria

See Swedish site for more information.

Start date 01/11/2015
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Thu 31 May 2018.