Utveckling av filter för energieffektiv och tillgänglig produktion av dricksvatten från havsvatten.

See Swedish site for more information.

Start date 05/04/2020
End date The project is closed: 05/04/2022

Page manager Published: Fri 26 Aug 2022.