Ultraeffektiva DeNOx-katalysatorer för biobränsle och hybriddrift

Projektet syftar till att förbättra NOx-katalysatorer för framförallt biobränsle och elhybridsdrift vilket indirekt bidrar till minskade CO2-utsläpp. Helt nya promoterade vanadinkatalysatorer för ultrahög NOx reduktionseffektivitet för fordonstillämningar kommer designas, syntetiseras, undersökas. De kommer valideras avseende termisk åldring och svavelexponering i labskala mot en ”state-of-the-art” industriell referenskatalysator. Särskild vikt läggs vid att kontrollera interaktionen mellan aktiv vanadin och bärarmaterialet för ökad aktivitet vid låg temperatur samt ökad termisk stabilitet, och på så sätt utvidga katalysatorernas användbarhet för fordonstillämpningar med biobränslen och elhybriddrift.

Partner organizations

  • Johnson Matthey AB (Private, Sweden)
Start date 16/11/2020
End date 31/12/2024

Page manager Published: Sun 14 Feb 2021.