Studier av långsiktig överlevnad, finansiering, tillväxt och regional utveckling av Life Science startups i internationell konkurrens

See Swedish site for more information.

Start date 20/11/2020
End date 30/06/2023

Page manager Published: Wed 24 Nov 2021.