Strengthen food sector research and innovation by enabling use of neutron and synchrotron techniques

Syfte och mål: Syftet är att stärka den svenska livsmedelssektorn och öka dess innovationskraft genom att långsiktigt tillgodogöra sig de stora möjligheter som MAX IV, ESS och dess internationella motsvarigheter ger.
Projektet medger primärt kompetensuppbyggnad för etablerade forskare vid svenska forskningsorganisationer med livsmedelsforskning. Akademin/forskningsinstitut spelar en viktig roll eftersom industrins användning av denna typ av anläggningar ofta sker via forskare på dessa institutioner. Förväntade effekter och resultat: Höjd kompetens kring röntgen och neutronbaserade karakteriseringsmetoder och anpassade förutsättningar vid anläggningarna möjliggörs genom att föra samman experter inom livsmedelsvetenskap och bla röntgen/neutron metoder och datautvärdering. Detta bedöms vara en viktig möjliggörare för en vetenskapligt driven livsmedelsindustri, med hållbar processteknik, längs hela värdekedjan och öka möjligheten att attrahera vetenskapliga talanger.

Partner organizations

 • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
 • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Academic, Sweden)
 • Karolinska Institutet (Academic, Sweden)
 • Kristianstad University (Academic, Sweden)
 • Uppsala University (Academic, Sweden)
 • Örebro University (Academic, Sweden)
 • Linnaeus University (Academic, Sweden)
 • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
 • European Spallation Source (ESS) (Research Institute, Sweden)
 • Malmö university (Academic, Sweden)
 • The Swedish Food Federation (Private, Sweden)
 • Linköping University (Academic, Sweden)
 • Lund University (Academic, Sweden)
Start date 01/12/2021
End date 31/07/2024

Page manager Published: Thu 14 Apr 2022.