Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem

Projektets syfte är att bibehålla/säkerställa tillgängligheten av aktiva säkerhetssystem samt automatiserad fordon under all väderförhållanden. Virtuella verktyg för rengöring prestanda för att upprätthålla tillgången på AD sensorsystem, fokusera på smuts modellering och optimera sprej och vätskefördelningsteknik .
Projektet kommer att generera kunskap och metoder, som kan vara av intresse för virtuella modelleringstekniker för många olika tillämpningar inom olika branscher. Syftet med rengöringsprestandamodellen är att driva innovation i utformningen av sprejmunstycken , ytbehandling och optimering av sensordesign i tidiga designsteg. Projektet kommer också bidra till att utveckla nya metoder för att omvandla kunskap till innovation och teknik.

Partner organizations

  • Volvo Cars (Private, Sweden)
Start date 02/06/2016
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Sat 06 Feb 2021.