Saving the future of Indium: Recycle integrated greenproduction (Indium)

Projektet fokuserar på återvunnen indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion. EU-kommissionen har nyligen tagit med indium i listan över mest kritiska råvaror. Metallen är värdefull och kan produceras kommersiellt med primära och sekundära produktionsmetoder, men för tillfället är den sekundära produktionen dyrare på grund av flera behandlingssteg och den primära produkten är beroende av produktionen av zink. Målet med projektet är att bygga en integrerad återvinningsenhet för att använda indiumbaserade avfallsmaterial från kristallina solcellsmoduler som råvara för indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion i en kontinuerlig produktion med nollavfall.

Partner organizations

  • Mat4Green Tech (Private, Sweden)
Start date 01/09/2021
End date 01/04/2023

Page manager Published: Sun 01 May 2022.