Samband mellan arabinos innehåll och termiska och mekaniska egenskaper av filmer från modifierad arabinoxylan extraherad från vetekli

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2021
End date The project is closed: 31/12/2022

Page manager Published: Sat 10 Apr 2021.