Processutveckling av karbonatiseringsbaserad CCS med alkaliskarika material

Projektet syftar till utveckling av infångning av koldioxid via karbonisering av alkali-baserade material. Målet med projektet är att optimera materialens kapacitet och generera processdata som kan användas till att designa ett kostnadseffektivt CCS-system. Projektet bedöms ha betydande potential till att kunna bidra till minskade processrelaterade utsläpp samt för att nå negativa utsläpp inom bioenergisektorn, inte minst eftersom projektets resultat kommer att kunna användas inom flera branscher.

Partner organizations

  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
  • Höganäs (Private, Sweden)
  • Lidköpings Energi AB (Public, Sweden)
  • Cementa (Private, Sweden)
Start date 01/08/2020
End date The project is closed: 01/03/2022

Page manager Published: Fri 10 Jul 2020.