Passagerarfärjor med helelektriska drivsystem - dimensionering, teknisk utvärdering och livscykelanalys vid drift i svenska farvatten

See Swedish site for more information.

Start date 13/12/2021
End date 31/12/2023

Page manager Published: Fri 06 May 2022.