Ny teknik för infångning av koldioxid vid förbränning av fasta bränslen – undersökning av koksförgasning i närvaro av manganoxid och Mn-Fe-oxid som avger syre

Projektets övergripande mål är att undersöka möjligheter att effektivisera bränsleomvandlingen vid kemeyldisk förbränning för fasta bränslen. Mer specifikt ska projektet: hitta föklaringen till varför förgasning av koks kan gå upp till tio gånger fortare i närvaro av en nyupptäckt syrebärare, samt öka kunskapen om en annan nyupptäckt syrebärare med en specifik sammansättning av mangan och järn, som dels är billig och dels avger stor mängd syre.

Start date 01/01/2012
End date The project is closed: 30/04/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.