Novel applications of multiphoton absorption for the detection of Alzheimer´s disease-linked amyloid aggregates and biomaterials for blood amyloid fibril capture systems

Detta forskningsprojekt är baserad på mina tidigare observationer av biologiska system med hjälp av avancerade spektroskopiska metoder, som kan användas för att förstå samspelet mellan ljus och biomolekyler. Dessa biomolekyler har betydelse för levande organismers funktion och misstag i deras replikering eller veckning kan leda till allvarliga sjukdomar, såsom hjärnsjukdomar. Till exempel föreslås amyloida proteinfibriller vara ansvariga för både Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Målet med min forskning är att kunna upptäcka hjärnsjukdomar i ett mycket tidigt skede, så att patienten kan få snabb behandling och ett bättre utfall. Amyloidfibrillerna reagerar annorlunda på laserstrålning jämfört med naturliga proteiner. Därför kommer jag att använda multifotonteknologi baserad på ickelinjär optik som är en noninvasiv, intagsfri och säker teknik för att upptäcka felaktiga proteinstrukturer i hjärnan hos patienter.

Start date 01/07/2014
End date The project is closed: 30/06/2017

Funded by

  • Swedish Research Council (VR) (Public, Sweden)

Page manager Published: Thu 31 May 2018.