Miljövänlig och effektiv utvinning av sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor

See Swedish site for more information.

Start date 01/12/2014
End date The project is closed: 31/12/2017

Published: Fri 11 Nov 2016. Modified: Thu 31 May 2018