Metodstöd för ledarskap och organisatoriskt lärande i produktionsteam

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
Start date 19/08/2019
End date 19/02/2023

Page manager Published: Tue 17 May 2022.