Markanvändning inom jord- och skogsbruk och dess konsekvenser för klimatmålen, biologisk mångfald och övriga miljökvalitetsmål

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Academic, Sweden)
Start date 01/10/2010
End date The project is closed: 30/06/2012

Page manager Published: Thu 31 May 2018.