MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Research Institute, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Unknown, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
Start date 01/11/2015
End date The project is closed: 30/06/2018

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.