Koordinering av FoEs – Forskarskola Energisystem

Projektet omfattar den forskningsstödjande verksamheten för Forskarskola Energisystem FoEs vilket består av ett för doktoranderna gemensamt kurspaket, tematiskt tvärvetenskapliga doktorand- och handledargrupper, tvärvetenskaplig bihandledning, vetenskaplig ledningsgrupp samt kansli. En välfungerande tvärvetenskaplig forskarskola om energisystem behöver ha en verksamhetsorganisation med fokus på tvärvetenskapliga discipliner.

Projektets mål är att understödja forskarskolans verksamhet så att antagna doktorander kan kan genomföra utbildning.

Partner organizations

  • Linköping University (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Fri 27 Sep 2019.