Karakterisering av regenererad cellulosa för utveckling och optimering av industriella processer

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Lund University (Academic, Sweden)
Start date 01/11/2015
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Thu 31 May 2018.