KIDSAM: Knowledge and information-sharing in digital collaborative projects

I takt med ökad digitalisering och nya sätt att arbeta i globala organisationer och leverantörskedjor ställs nya krav på hur kund och leverantör samverkar. Denna utveckling drar inte alltid jämt mellan vad teknologin erbjuder och vad organisationen behöver. Därför syftar detta projekt till att skapa en ökad förståelse för den uppkopplade industrins behov för att driva samverkansprojekt där människor fortfarande har en central roll för kunskapsbyggande och problemlösning.


Projektets mål är att belysa den industriella problembilden som idag existerar kring samverkan i två olika typer av projekt. Det första exemplet som primärt kopplar till ett scenario kring förebyggande underhåll är ett lågintensivt samarbete som sker under flera år eller så länge produktionsutrustningen används. Det andra exemplet belyser kortare och mer intensiva projekt där beslut ska tas och där spårbarhet, transparens och tydlighet i dessa beslut senare kan komma till nytta under produktens livslängd. Vi har därmed valt att kalla dessa två typer för långtidssamverkan samt korttidssamverkan.

Partner organizations

  • Yolean AB (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Flexlink AB (Private, Sweden)
Start date 01/11/2018
End date The project is closed: 30/11/2021

Funded by

  • VINNOVA (Public, Sweden)

Page manager Published: Fri 16 Apr 2021.