Järn- och enzymbaserade kemiska verktyg för förädling av molekyler ifrån biomassa

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2016
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Fri 17 Jul 2020.