Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare

See Swedish site for more information.

Start date 31/08/2015
End date The project is closed: 31/08/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.