Industriell process för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur elektronikskrot - verifiering (LAYKA)

Syfte och mål Projektet syftar till att verifiera teknik och affär för utvinning av sällsynta jordartsmetaller (SSJM) ur elektronikskrot (WEEE). Förutsättningarna för att skala upp en utvecklad process skall utvärderas genom tester i större skala av ingående processteg samt därefter i en demonstrationslinje. Möjligheten att bedriva en hållbar affärsverksamhet baserad på utvinning av SSJM ur WEEE, samt försäljning av processutrustning för detta ändamål skall utvärderas, och underlag till ett beslut om industriell verksamhet ska framtas. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas bidra till ett tydligt underlag för att kunna ta ett välgrundat beslut om industriell verksamhet på området eller ej. Som en del av detta förväntas en tekniskt fungerande process kunna demonstreras i större skala. Vidare förväntas en tydlig bild av marknadsförutsättningar och risker/möjligheter för affärsverksamhet på området genereras. På längre sikt kan projektet bidra till att skapa industriell verksamhet för återvinning/utvinning av SSJM samt för tillverkning/försäljning av utrustning till detta ändamål.

Partner organizations

  • Mrt System International Ab (Private, Sweden)
  • Meab Metallextraktion (Private, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
  • Nordic Recycling Ab (Private, Sweden)
Start date 01/10/2014
End date The project is closed: 30/09/2016

Page manager Published: Sat 28 Mar 2020.