Implementering av superkritisk CO2-teknik för stegvis återvinning av elektrolyt, organiska ämnen och elektroder från förbrukade fordonsbatterier

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2022
End date 31/12/2025

Page manager Published: Wed 04 May 2022.